fredag 11. oktober 2013

VIDERE PÅ TIDENS REISE


Short summary in English at the bottom

Aud den Djuptenkte
800-tallet
Landnåmer fra Sogn

Det er i vikingtiden vi møter de første kjente kvinnene i vår norrøne historie. Aud den Djuptenkte er omtalt i flere sagaer. I Islands historie er hun en viktig figur, som en av de første landnåmerne. som en høyt ansett kvinne, kjent for sin klokskap, og som stammor til en av de store islandske slektene.

Slekten hennes kom fra Sogn, og da faren hennes nektet å gi seg inn under Harald Hårfagres herredømme over landet, dro han med familien til Irland, som var under norrøn kontroll. Der ble Aud gift med høvdingen Olav Kvite, og fikk tittelen Dronning av Dublin. Selv om det var motstand blant de irske kelterne, kan vi tenke oss at Aud levde godt og standsmessig, og hun fikk barn.

De norske høvdingene som hadde rømt landet, vendte om somrene tilbake på tokt og herjet langs kysten av Vestlandet. Harald Hårfagre skal ha rustet en hær imot dem.

Auds mann ble drept i kamp. Enten mot kelterne i Irland. Eller han falt i Norge, muligens under tokt mot kysten, muligens i forbindelse med Haralds samlingsverk.

Etter Olavs død kunne ikke Aud sitte i Dublin, og hun dro til Skottland, der hennes nå voksne sønn Torstein hadde lagt under seg et område. Men her falt han i et slag.

Mannen og sønnen var døde. Det var nå Aud som var familiens overhode, og den som hadde ansvaret for å berge slekten. Hun fikk da bygget et skip, og med det satte hun til havs, med huslyd, barn og barnebarn

Først dro hun til Orknøyene og tok land der.  Etter en tid seilte hun videre til Island, denne gangen også med familie og venner. Der tok hun land på Vest-Island. Her slo hun seg ned for godt og styrte over området. Hun ble en gammel kvinne.

Fra Island utrustet hun skip som drev handel på vestkysten av Norge. Men hun våget seg vel for  å sende dem til sitt eget hjemsted i Sogn, der de ville bli mottatt som kong Haralds fiender.  

Auds stol viser til en kvinne på reise. 

                                                                                                        

I setet  er et skrin og småting - en vevnad, et perlekjede og spenner, en trekam og nøkler. Skrinet er laget i keramikk av Ingema Hoff.


Auds krone er også i keramikk laget av Ingema Hoff.


FRA ARBEIDET MED AUD STOL PÅ ATELIERET


Arbeid med draktelementet: Assosiasjon til vikingkvinnedrakt, med skjørt og forkle, kappe, brikkevevde bånd, hvitt hodelin og hårnett av ull i nålebinding.
Maleriet i akryl på strie, som skal bli baksiden av stolryggen.Short summary in English

Aud den Djuptenkte / Aud the Deepminded
900-tallet / 8th century
Viking era settler

This is the time when Norway went form being ruled by many minor kings and chieftains, to be gathered to one kingdom by king Harald Fairhair. Aud grew up in Sogn, Western Norway. Her father opposed to king Harald, so he took his family oversea and settled in Ireland. There Aud married and had children.
            However, both her husband and son died in battles. Now being the head of the family, Aud had a ship built, and with her family and household, she set out on the sea. She first sailed to the Orkneys,  where she took land. But after som time she sailed  on to Iceland, also this time with her family, household and friends. She took land in Western Iceland and ruled there as a chieftain for the rest of her life.
            She became an old woman, and became ancestral mother to some of the big families in Iceland and the norse settlements on the North Sea islands. She got a great reputation for her wisedom and she is mentioned in several Icelandic sagas,
            Aud´s chair shows a travelling woman. In the chair back is a simplyfied viking costume with cape, headlinen and a hairnet. In the seat is a cascet and personal things to put i it. The crown and the casket are made in ceramics by Ingema Hoff.


1 kommentar:

  1. Kjempeflott Ragnhild. jeg linker de opptil gruppe Taiga, på min blogg.
    Vi var i Lisboa og Sintra denne uka og det var en utrolig flott ferie med herlig varme 27-28gr. om dagen. Skal skrive om det på Kleppanrova når jeg får tid.
    Håper dere har det like fint!

    SvarSlett