Gruppe Taiga
I Gruppe Taiga arbeider jeg sammen med sammen med Ingun Kleppan, smykkekunstner, Hamar og Ingema Hoff, keramiker og skulptør, Heradsbygd/Elverum. 

Som kunstnere bosatt i Hedmark, er vi berørt av skogen som preger mye av naturen og livet her.  ”Taiga” er betegnelsen på det store barskogbeltet gjennom Sibir. Barskogen strekker seg imidlertid rundt hele jorden på vår breddegrad, og i Hedmark munner den ut mot det øvrige Østlandet. Slik føler vi det, vi som bor her.

Vi som lever og virker i taigaen, er i et kulturelt miljø med store felles trekk - men også med rike skiftninger. Man kan finne igjen spor av en taiga-tradisjon innenfor en felles nordisk kultur. Samtidig ser vi spennet fra beskjedne tømmerhus i Hedmark, Finland og Sibir og til gylne kupler i St. Petersburg og andre russiske byer. Skog og vann veksler på å prege naturen, enten vannveiene kalles Mjøsa, Glomma, Bottenviken, De Tusen Sjøar, eller har navn som Ob og Jenisej. 

Gruppens motto uttrykker både tilhørighet og grenseløshet - det nære og det fjerne.

Som kunstnere tilegner vi oss alt hva begrepet ”Taiga” kan romme: En skog av kreativ virksomhet, med underskog og kratt til kroner i toppen. Fra dype røtter til nye skudd.

Som kunstnere er vi svært forskjellige. Vi har ikke bundet oss til Taiga-begrepet når det gjelder bestemte motiver, uttrykk eller materialer. Snarere bekjenner vi oss til det frodige mangfoldet som begrepet også innebærer.

Vi organiserte oss som gruppe i 1996, og gjennom årene har vi hatt et løpende samarbeid om utstillinger og andre kunstneriske prosjekter. Flere av våre utstillinger har bestått av et fellesprosjekt og av separate deler.

Gjennom årene har vi mottatt økonomisk støtte fra Hedmark fylkeskommune, Letterstedske Forening for Nordisk samarbeid, Norsk Kulturråd og Utenriksdepartementet.

Ingun Kleppan er smykkekunstner og arbeider med å ”smukke ut” mennesker. Det kan være hatter, armringer og nåler. Gleden ved å eksperimentere ut nye former og overflater er drivkraften. Hun har utdanning som gullsmed og designer fra Norge og Danmark, og har deltatt på en rekke utstillinger, bl.a. Norske Kunsthåndverkeres årsmønstringer og landsdelsutstillinger, og har hatt mange separatutstillinger.

Ingema Hoff er keramiker og skulptør. Hennes keramiske skulptur er i en poetisk stilisert form, der hun eksperimenterer med symbolikk og uttrykk. Hun lager også bruksformer som hun gir en ny dimensjon gjennom skulpturell bearbeiding. Hun har utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og har deltatt på en rekke utstillinger, bl.a. Norske Kunsthåndverkeres årsmønstringer og landsdelsutstillinger.

Fra utstillingen vår i Gylleården Galleri i Ålbæk ved Skagen sommeren 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar