mandag 22. april 2013

Snart ny utstilling

 På atelieret står alt klart til montering, pakking og frakt til Peder Balke kultursenter på Kapp, Toten. Der åpner Gruppe Taiga utstilling med posjektet "På tidens reise" den 4.mai.
I jubileumsåret for kvinners stemmerett hedrer vi et utvalg av store kvinneskikkelser fra historien
med en høyseteplass til hver av dem.

 Dette er høyseteplassen tilegnet 1600-talls-dikteren Dorothea Engelbrektsdatter.

Dorotheas krone

onsdag 3. april 2013

Høstens og vinterens store prosjekt kom vel i havn:

Short summary in English at the bottomBoka ”Dikt uten ord – femti dikt for fløyte og pensel” ble sluppet den 17.februar og har fått gode tilbakemeldinger.

Boka er et samarbeidsprosjekt med musiker og komponist Per Egil Knudsen.  Den består av notesider med hans komposisjoner for fløyte, og tilhørende sider med mine akvareller. Musikken er nyskrevet i løpet av de siste to årene. Akvarellene er et retrospektiv utvalg av mitt virke som akvarellist gjennom 45 år. 

I denne tiden har jeg arbeidet med design og kunsthåndverk, fri kunst og utsmykkingsoppdrag. Men akvarellen har alltid vært der, enten som selvstendig uttrykk, eller som verktøy i arbeidsprosessen med visuelle løsninger. Akvarellskrinet er alltid med, om det er ideer som skal visualiseres, eller det er inntrykk fra omgivelsene som skal ned på papiret.


Til musikkstykket "Bestemor" valgte vi en akvarell med et av mine mange husmotiver. Husmotivene handler om mennesker, så denne fikk rett og slett tittelen "Bestemor". Her står det røde huset og favner om de to små: "Kom her, unger!"
Mål 17 x 20 cm, 2009.


Akvarellen "Lys og mørke" passet til musikken "Yin og Yang". Mål 16 x 10 cm, 2009.


Til komposisjonen "Koral" passet akvarellen "Vintersolverv" fra 1976 (13,5 x 18,5 cm). Fra kjøkkenvinduet i huset der vi bodde på den tiden, hadde vi utsikt til en praktfull klynge med store, gamle bjørker. De endret seg gjennom årets løp og lysets gang. En vår ble bjørkene hugget ned.
Short summary in English

The big project of this autumn and winter has sucsessfully landed:
The Artist´s Book “Poems without words – fifty poems for flute and brush” was released on February 17th, og has recieved good feedback.

The book is a cooperation between myself and musican and composer Per Egil Knudsen. It contains music notes to his solo flute compositions, and my water colour paintings. The music is newly written. The water colour works is a retrospective selection from my work during a span of 45 years.   

During this period, I have been working with design and applied art, as well as free art and commissioned works for public spaces. However, the water colour teqnique has always followed me, either as free art expression, as means of visualizing esthetic ideas in a design process, or simply for putting personal impressions on to paper.

Thus, my works aren´t mere illustrations to the music. They are picked out to associate and give a deeper meaning to it. Meeting with both elements together creates the poems without words. For instance, to the music  “Grandmother”, I chose one of my “House Cycle” paintings, where a big red house, sort of embraces the two smaller ones: “Come here, kids!” The painting “Light and Dark” went with the music “Yin and Yang”, and my “Winter solstice” with the music “Choral”.