torsdag 25. august 2022

"CONVENTION" PÅ NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN.

 

Mitt broderiarbeid, den 28 meter lange frisen "Convention" er med på åpningsutstillingen "Jeg kaller det kunst" på det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo. 

Utstillingen varer til 11.september.

Temaet er flotte kvinner fra nåtid og fortid.

Her er det gjengitt 200 kvinner, mange av dem er velkjente, mange er utenfor vår alminnelige kunnskap om kvinners innsats i historien.

Her er kvinner blant annet innen styringsverk, kultur, krig og fred, innen teknikk og vitenskap.

Arbeidet har assosiasjon til det middelalderske Bayeux-teppet, en om menns bedrifter. 
Mitt broderi er en heltefortelling om kvinners bedrifter. Det er sydd på resirkulert materiale fra husholdningstekstiler i en teknikk som gjerne forbindes med hjemmets dekorative tekstiler, for å sette det i sammenheng med den tradisjonelle rollen som gis kvinner over hele verden.

Convention betyr både konvensjoner, vaner, skikk og bruk, og en sammenkomst, kongress. Her møtes kvinner på tidens reise i sen stor sammenkomst, i samtaler og samhandling.