lørdag 5. oktober 2013

Short summary in English at the bottom


Sommeren er over, en ny arbeidssesong er i gang. 

Det er tid for nye prosjekter, men også oppsummering og tilbakeblikk. Nye prosjekter bygger alltid på videre arbeid og erfaringer med det som er gjort tidligere.

Sommerens store prosjekt var utstillingen med Gruppe Taiga på Peder Balke-senteret på Kapp i Oppland. Utstillingen haddet tittel etter vår installasjon "På tidens reise" i senterets flotte festsal.

"På tidens reise" tar for seg åtte utvalgte kvinnekikkelser fra historien. Dem har vi hedret med en tronstol med krone på toppen, og i stolene har vi lagt inn elementer som karaktiseriserer disse kvinnene.  Utstillingen på Balke-senteret ble markert som del av 100-årsjubileet for kvinners stemmeret. Men temaet har ingen datofrist, og prosjektet utvikles videre.

Installasjonen var vårt felles prosjekt, men vi hadde særansvar for noen kvinner hver. Mine valg var Aud den Djuptenkte, landnåmskvinne fra 900-tallet, dronning Margrete I, som styrte Norge, Danmark og Sverige på 1300-tallet, og Dorothea Engelbrekstdatter, dikter med kongelig kunstnerlønn på 1600-tallet.Installasjonen "På tidens reise" i festsalen på Peder Balke-senteret.


Aud den Djuptenkte, vikingkvinnen fra Vastlandet som tok land på Orknøyene og Island på 900-tallet.


Dronning Margrete I, som styrte Norge, Danmark og Sverige på 1300-tallet


Dorothea Engelbrektsdatter, dikter fra Bergen på 1600-tallet, og som fikk kongelig kunstnerlønn for sitt arbeid.


"Arkivarene" ble laget i full størrelse i finer. De omkranset stolene og hadde ruller med opplysninger om alle kvinnene. I tillegg hadde vi en perm med utfyllende stoff og bilder.


Short summary in English,

Summer is over, a new working season has started.

It is time for new projects, and also for summary, and looking back on the time gone. New projects are allways based upon experiences, and continuous development of earlier works.

This summer´s large project was the exhibition of the Taiga Goup at the Peder Balke Centre at Kapp in Oppland county. The titel was “Time Travelling”, referring to our installation work in the beautiful festive hall of the old stately building that houses the centre.

“Time Travelling” is about honouring great women from our history. We have chosen eight Scaninavian women, and have given each of them a crowned chair, a seat of honour.  The chairs are decorated with elements caracterizing each of these women.

This exhibition at Peder Balke Centre was a local part of the national centennial celebraton of votes for women in Norway. However, our project has no time limit, and we are going to develop it further on.

In this project, we in the Taiga Group work together, overcrossing our individual branches, but also, the three of us having special responsibility for some chairs each. My choice were three chairs:  Aud the Deepminded, Viking settler of the 8th century, queen Margrethe Ist. Who ruled Denmark, Norway and Sweeden in the 14th century, and Dorothea Engelbrektsdaugter, poet of the 17th century, honored with royal salary.

The dark figures, the women-in-waiting, are “archivists”, holding knowledge about the women in their hands. They were are made from plywood from my design.

1 kommentar:

  1. Hei Ragnhild!
    Så flott at du er igang igjen, ble glad når jeg så denne lå øverst på blogglista mi i dag. Ha det fint!

    SvarSlett