torsdag 25. august 2022

"CONVENTION" PÅ NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN.

 

Mitt broderiarbeid, den 28 meter lange frisen "Convention" er med på åpningsutstillingen "Jeg kaller det kunst" på det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo. 

Utstillingen varer til 11.september.

Temaet er flotte kvinner fra nåtid og fortid.

Her er det gjengitt 200 kvinner, mange av dem er velkjente, mange er utenfor vår alminnelige kunnskap om kvinners innsats i historien.

Her er kvinner blant annet innen styringsverk, kultur, krig og fred, innen teknikk og vitenskap.

Arbeidet har assosiasjon til det middelalderske Bayeux-teppet, en om menns bedrifter. 
Mitt broderi er en heltefortelling om kvinners bedrifter. Det er sydd på resirkulert materiale fra husholdningstekstiler i en teknikk som gjerne forbindes med hjemmets dekorative tekstiler, for å sette det i sammenheng med den tradisjonelle rollen som gis kvinner over hele verden.

Convention betyr både konvensjoner, vaner, skikk og bruk, og en sammenkomst, kongress. Her møtes kvinner på tidens reise i sen stor sammenkomst, i samtaler og samhandling. 

tirsdag 12. april 2022

TILBAKEBLIKK PÅ EN TRAVEL ETTERVINTER

I tiden fra 5 til 20 februar stilte jeg ut i Elverum Kunstforening sammen med mine to kolleger i Gruppe Taiga, Ingun Kleppan og Ingema Hoff. Vi viste intstallasjonen "På tidens reise", der vi hyller et utvalg av historiske kvinner. I tillegg viste vi individuelle arbeider med tilknytning til temaet. Ingun viste smykker, Ingema skulpturer, og jeg akvareller. På søndagene i utstillingsperioden hadde vi foredrag om utstillingen. Det var god interesse, og vi hadde godt besøk. 

Se mer om utstillingen på bloggen vår,  kunstnergruppataiga.blogspot.com

I akvarellene mine tok jeg utgangspunkt i selvportrettene til et utvalg kvinnelige malere. Jeg ville særlig fanget blikket fra denne sjangeren, som ofte peker på kunstnerens selvforståelse. Jeg vil gjerne arbeide videre med denne serien, som jeg kaller "Kvinneblikk". Jeg har valgt akvarellteknikken fordi den ofte er forbundet med kvinners utfoldelse innen maleriet. Dessuten tillater den meg å gi min egen tolkning av portrettene.

Tamara LempickaAnna Ancher


Giovanna Fratellini