onsdag 13. november 2013

BILDESYKLUSEN "SER DEG"

Ansikter er en motivlinje i arbeidet mitt. De forekommer i de store formatene, men også som småbilder i akryl og akvarell, for det meste enkeltvs, men også i grupper.

The human face is one of my motif cycles. They come on my large painting, and also as small pictures in acrylic and water color.


Blå måne / Blue Moon
akryl 20 x 20 cm


Blått blikk / Blue glance
akryl 20 x 20 cm


Marmor / Marlbe
akryl 20 x 20 cm


Sand
akryl 20 x 20 cm


Lys og mørke / Light and dark
akvarell / water color 18 x 12 cm


Hei på deg / Hey you
akvarell / water color 18 x 12 cm


Blikk / Glance
akvarell / water color 18 x 12 cm


Duo
akryl ca 28 x 40 cm


Trio
akryl ca 28 x 55 cm

mandag 21. oktober 2013

BILDER PÅ TIDENS REISE


Short summary in English at the bottom


Som supplement til installasjonen ”På tidens reise” i Peder Balke-senteret på Kapp var det naturlig å vise malerier som henviste til mennesker og tidens gang. Vi hadde god plass i den store hovedbygningen, og jeg kunne vise de aller største av mine malerier, en serie akrylmaleri på fritt lerret (off stretcher / toile libre). Store formater er jeg fortrolig med, da jeg også har arbeidet med tekstilbilder med svært store mål.

Tre epitafier

Epitaf betyr minnetavle. Her er det resirkulering av brukt materiale. Bildene er malt på markiser som har hengt ute i all slags vær. Dette er stoff som har ”gått fra seg”, og er godt å male på. Skjøtene i duken har jeg latt bidra til komposisjonen i bildene.
Alle har samme mål, h.155 x br.335 cm.


                                               Epitaf 1
  
                                               Gjennom tider,
                                               gjennom rom og aldre
                                               vet vi dem,
                                               alle de alle
                                               Ingen helt uten spor
                                               for i minners minner
                                               er de der
                                               innkapslet
                                               i erindring og alltid
                                               tilstede
                                                                                  R.Arneberg 2013                                              Epitaf  2

                                               Stolene står tomme.
                                               De som satt der,
                                               de har reist seg
                                               og har gått.
                                               Men fra veggene
                                               ser de oss
                                               når vi trer inn i deres rom
                                               og setter oss på deres stoler.
                                               Bak glass og ramme lever de
                                               og de forlater aldri
                                               sine rom.
                                                                                  R.Arneberg 2013 
  

                                              Epitaf 3                                                        Slik husker vi dem

                                               i fortellingene,

                                               innskrifter på hukommelsen,
                                               slik er de her
                                               én og én
                                               i enhvers fortelling.
                                               Slik lever de
                                               om og om igjen
                                               hver gang tilstede
                                               i sin fortelling.
                                                                                  R.Arneberg 2013 Ættetavle
h. 187 x br.153Klassebilde, h.145 x br. 190


                                   ser på deg
                                   fra klassebildet
                                   uferdige ansikter
                                         vet ennå ikke hvem de skal bli
                                   lukket i systemer av
                                   forordninger, målsetninger,
                                   går i ett med klasserommets
                                   stereotypi av bord, stoler,
                                   tørt kritt,
                                   svett strev
                                   for å bli gagns menneske
                                               vet ennå ikke hvem de skal bli
                                                                                                                                                              R.Arneberg 2010Sort stolbilde, h.145 x br.230 cm
 


De store bildene ble vist i kombinasjon med småformater fra syklusen ”Ser deg”
Syklusen består av ansiktsmotiver, i akryl og akvarell. 


Short summary in English

“Time Travelling” paintings.
As supplement to the installation “Time Travelling” at Peder Balke Centre, I showed paintings associating with people and time. With plenty space in the beautiful old main building, I could show the largest of my paintings, a series of off stretcher acrylics.

Three Epitaphs
An epitaph is a memorial board. My epitaphs are painted on recycled materials, used awnings that have been outdoor in all sorts of weather, and so is torn down to a stage where they are convenient for paitning. The seams of the cloth decided the composition. They are all of same size, 155 x 334 cm.

The other paintings, 
"Genealogical table"
"School class picture"
"Black chair picture"

These large works were complemented by small size paintings of human faces.