mandag 7. oktober 2013

PÅ TIDENS REISE


Short summary in English at the bottom

Margrethe Waldemarsdatter
1353 – 1412
Dronning av Danmark, Norge, Sverige

·      “Norges og Sveriges dronning”
·      “- alle våre fornemme erkebiskopers, biskopers, prosters, ridderes og sveiners og hele Norges rikes fullmektige frue og rette husbonde”
·      “ Hun styrte med kraft, for hun var en svært klok kvinne, fylt av en veldig ånd og mannlig mot. Med makeløs kraft greide - hun en kvinne - å samle de tre rikene, noe som erverdige og ypperlige menn ikke hadde kunnet.”

Margrethe var datter av Danmarks konge Waldemar Atterdag og ble gift med kong Håkon  av Norge og Sverige. De fikk sønnen Olav. Ved Waldemars død ble den mindreårige Olav dansk konge, og Margrethe ble hans formynder. Da Håkon døde, ble hun Olavs formynder også i Norge og Sverige.

Da Olav døde før han ble myndig, adopterte Margrethe sin nevø Erik av Pommern og fortsatte som regent til han ble myndig. Men også i tiden etterpå var hun en viktig aktør i styret av de tre rikene.

Margrethe trådte inn på den poltiske arenaen i en urolig tid. Svartedauen på midten av 1300-tallet hadde vært en befolkningsmessig katastrofe. Områdene rundt Østersjøen var dominert av maktkamper mellom tyske og nordiske interesser, med det mektige Hansaforbundet som en unionslignende faktor i sør. For de tre skandinaviske rikene var det et skjørt samhold.

Margrethe arbeidet bevisst for å berge de tre landenes interesser. Hun gikk ikke av veien for virkemidler som krig og sjørøveri. Men hun var også en dyktig politiker som forhandlet seg fram til avtaler som konsoliderte stillingen til det beste for sine tre riker.

I 1397 ble det kalt sammen til møte i Kalmar for å få forholdet formalisert i en union. Margrete ble nå den ubestridte hersker over landene, anerkjent som det, og hennes styre blir ansett som godt for alle parter.
Margrethes stol:

Stolen og kronen viser til en hersker og husfrue, med nøkler som et tema. Som kvinnelig hersker over tre riker, var det mange rom hun skulle åpne, og mange spørsmål hun måtte finne nøkkelen til. I stolryggen er drakten brodert med Norges, Sveriges og Danmarks riksvåpen, slik de var utformet på dronning Margrethes tid. 


I setet er et dokumentskrin med Margrethes signetmerke. Her er også et skrin med sjakkbrikker, med en seirende dronning på lokket. Skrin med skyvelokk, som disse, ble brukt til oppbevaring av dokumenter i middelalderen.


Kronen er laget i pappmasje og tekstil, materialer som det både kan males på og syes i.

MARGRETHE-STOLEN UNDER ARBEID:


Norges riksvåpen.
Applikasjon og broderi på lin og rayonsilke.


Sveriges riksvåpen
Applikasjon og broderi på rayonsilke og malt lin.


Danmarks riksvåpen.
Applikasjon og broderi på sammensatt malt lin.


Maleriet på baksiden av stolryggen henger på arbeidsveggen på atelieret før det settes inn i stolen. Fronten med draktelementet er festet til grov strie med maleri i akryl. Her er de tre nasjonenes flagg, og motiver fra forskjellige dokumentsegl fra Margrethes tid.


Short summary in English

Margrethe Waldemarsdatter / Margrethe Waldemarsdaughter

1353 – 1412
Queen of Denmark, Norway and Sweden

Eldest daughter of the Danish king Waldemar, Margrethe was born in a turbulent time for the three Scandinavinan countries, Denmark, Norway and Sweden. The Black Plague had harried the countries. German dukes strived to control  the area through the wealthy Hansa League.  King Waldemar wanted to strengthen his country by marrying Margrethe to the heir to the Swedish throne, Håkon.  Håkon was already heir to the Norwegian throne, as the old Norwegian royal line had ended by the death of the last male heir. With no female inheritance, the last princess of Norway had married a Swedish prince and thus brought Norway into a personal union with Sweden. When Håkon was crowned king, Margrethe became queen of Sweden and Norway.
            Margrethe and Håkon had a son, Olav. Margrethe´s younger brother was to inherit the throne of Denmark, but died in his teens. King Waldemar appointed the child Olav as his heir shortly before he died. Margrethe now became guardian and regent for her minor son. When her husband died, she became Olav´s regnet also in Norway and Sweden.
            This meant, that the three Scandinavic countries practically were in a union, with Margrethe as their rulig sovereign.  She now formalized the union by initiating the ”Kalmar Union”, which lasted till 1523. She strengtened the opposition to the Hansa Leage, consolidated sovereignity for the three countries and won back lands that had been kept by the Germans. She negotiated peace treaties and secured the commercial conditions for her countries.
            Young Olav died before coming to age. But there had to be a male king. So Margrethe  adopted young duke Erik of Pommern as her son, and continued as the ruler of Scaninavia till he came to age. But also after that she still had a strong hand on the rule of the three countries.  King Erik respected her, as she was a strong supporter for his rule. She died onboard her ship on her way to new politcal negotiations.
            She was honoured as  a wise and powerful ruler. She stood up against her enemies calling her ”King of no trousers”, and was with the greatest honour she was called ” – our all´s mightiest lady and the country´s rightfull master – ”
            Margrethe´s chair and crown show ideas of a ruler and a household lady, with keys as a theme.  As a woman ruler over three countries, there were many rooms she had to open, many questions she hade to have a key to.  In the chair back, the costume is decorated with the heraldry arms of Norway, Sweden and Denmark, embroidered as they were at Queen Margrethe´s time. In the seat is a document box with Margrethe´ s signet emblem, and chess pieces with a victorious queen on the box lid. The crown is made by papier maché  and cloth, materials well suited for painting as well av sewing.  The back side of the chair back is an acrylic painting of the three national flags and seals from Margrethe´s time.
                                                                                         


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar